3638 Sagebrush DR, Santa Clara, UT, 84765
3638 Sagebrush DR, Santa Clara, UT, 84765
3638 Sagebrush DR, Santa Clara, UT, 84765
3638 Sagebrush DR, Santa Clara, UT, 84765
3638 Sagebrush DR, Santa Clara, UT, 84765
3638 Sagebrush DR, Santa Clara, UT, 84765
3638 Sagebrush DR, Santa Clara, UT, 84765
3638 Sagebrush DR, Santa Clara, UT, 84765
3638 Sagebrush DR, Santa Clara, UT, 84765

$749,900

3638 Sagebrush DR, Santa Clara, UT, 84765

9
Courtesy of: EQUITY REAL ESTATE (ST GEORGE)